Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Solutii PRACTICe in comunitatile de romi

19-02-2015 09:15 |

Fondurile europene restante din valul 2007-2013, in stransa legatura cu gradul de absorbtie al acestora crescut in Romania comparativ cu anii precedenti (45,49% , se resimt si in comunitatile de romi, in mod deosebit proiectele dedicate calificarii/recalificarii/insertiei si plasarea pe piata muncii a grupurilor cu oportunitati reduse.

Astfel la sfarsit de 2014, piata proiectelor devine interesanta in plan local, in sensul in care beneficiarii directi si indirecti ai proiectelor, stakeholders sau alti actori relevanti, isi manifesta interesul, sub toate formele, de a fi parte integranta a acestora. more »

Acces egal la oportunitati

12-02-2015 11:42 |

Cursuri de formare pentru persoanele cu oportunit??i reduse

Combaterea oric?rei forme de discriminare a persoanelor cu risc de excluziune social? în toate sectoarele societ??ii ?i promovarea unei atitudini colective pozitive reprezint? una dintre m?surile prev?zute în diverse politici guvernamentale de sprijin în scopul îmbun?t??irii semnificative a standardului de via??. more »

Ospitalitatea in turism – op?iune sau necesitate?

12-02-2015 11:06 |

Asigurarea calit??ii în turism presupune în mod necesar, a?a cum reiese din studii de specialitate, îmbun?t??irea competen?elor umane, a celor tehnice ?i tehnologice, calitatea ofertei fiind condi?ionat? de competen?ele profesionale ale prestatorului, de fiabilitatea ?i calitatea sistemului de produc?ie, de calitatea lan?ului logistic de presta?ie.

În teoria turismului se utilizeaz? termenul de ospitalitate pentru a desemna ansamblul de activit??i comerciale care asigur? furnizarea serviciilor de cazare ?i alimenta?ie la un nivel care satisfice a?tept?rile clien?ilor. Ținând cont de amploarea acestor activit??i, de volumul investi?iilor atrase, de dimensiunea for?ei de munc? implicat?, în literatura de specialitate a fost introdus conceptul de industrie a ospitalit??ii. Importan?a acestei dimensiuni este relevat? prin introducerea Managementului Ospitalit??ii în cadrul Facult??ilor de Turism. Deprinderea competen?elor ?i abilit??ilor specifice industriei ospitalit??ii se realizeaz? printr-un studiu aprofundat, fiind necesar? con?tientizarea locului pe care ospitalitatea îl ocup? în procesul de asigurare a serviciilor furnizate de institu?iile turistice. more »

Ultimele comentarii
Nu exista comentarii
Calendar
Iulie 2014
L M M J V S D
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031