Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Calendarul pentru selectia participantilor la programele de formare P.R.A.C.T.I.C.

Calendarul prezentat este estimativ , urmand a fi adaptat în func?ie de elementele specifice, f?r? a modifica etapele ?i durata estimat? pentru fiecare etap? prev?zut? în selec?ie. In functie de judetul in care aveti resedinta va rugam sa apelati coordonatorul Centrului pentru Incluziune Sociala si Formare in Turism alocat judetului dumneavoastra.

Etapa

Perioada

Campanie media pentru recrutare candidati pentru programul de formare PRACTIC (seminarii, centre mobile, pagina de internet a fiecarui partener, radion/tv, articole in presa)

Octombrie 2014

Depunerea dosarelor de candidatur?

Noiembrie 2014- ianuarie 2015

Verificarea continutului dosarului ?i completarea dosarului cu fi?a de evaluare

Ianuarie 2015

Validare dosarelor

Ianuarie 2015

Afi?area rezultatelor la sediile echipelor teritoriale ?i pe siteul www.formare-turism.ro

Ianuarie 2015

Depunerea ?i solu?ionarea contesta?iilor

Ianuarie 2015

Avizarea ?i anun?area rezultatelor finale

Ianuarie 2015