Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Centre avizate pentru practica


De ce Centru pentru practica ?

Performanta companiilor care lucreza in industria turismului este conditionata in mod direct de calitatea serviciilor pe care le ofera.
O componenta critica in dezvoltarea serviciilor o reprezinta capitalul uman, altfel spus, stocul de cunostinte si setul de deprinderi al fiecarui angajat.
In ce masura insa, companiile sunt pregatite sa faciliteze accesul angajatilor la formare continua de specialitate? Exista subsisteme organizationale care sa asigure acomodarea persoanelor nou angajate in fluxul tehnologic al companiei? Are compania o metodologie pentru asigurarea unui management al resurselor umane?   

Stabilitatea la locul de munca, fidelizarea angajatilor si fluxul de personal sunt provocari ce necesita interventii de structura si proces asupra intregului sistem organizational intr-o companie.
Acomodarea structurala in cadrul unei companii a unui Centru pentru practica are urmatoarele avantaje:

 • Faciliteaza companiei un contact constant cu potential angajati;
 • Compania isi dezvolta functia de management al resurselor umane;
 • Compania demonstreaza angajatilor si partenerilor ca este o organizatie in dezvoltare / orientata spre viitor si ca pretuieste formarea continua a angajatilor;
 • Demonstreaza preocuparea companiei pentru un mediu profesional in care practicantii pot dobandi competente practice specifice;
 • Compania va avea persoane specializate in furnizarea de servicii de consiliere pentru practica;
 • Imbogatirea perspectivelor - Compania este la curent cu noile tendinte, inovatii, etc
 • Testarea potentialului si identificarea de talente - Are la indemana un instrument eficient de identificare si recrutare a celor mai bune persoane/ angajati
 • Cresterea Productivitatii si diminuarea costurilor 
 • firma da dovada de responsabilitate sociala participand la procesul de transfer catre piata muncii
 • Promovare gratuita a companiei si serviciilor sale: Infiintarea unui Centru de Practica in cadrul companiei 

Ce este un Centru avizat pentru practica ?

Este o structura interna, in cadrul companiei, avizata care reuneste persoane specializate certificate ca si instructori pentru practica. Centrul dispune de metodologie pentru instruire la locul de munca.
Centrul pentru practica indeplineste urmatoarele functii in cadrul companiei:

 • furnizeaza servicii de tutorat/informare pentru practica la locul de munca;
 • analizeaz?, definitiveaz? ?i aprob? graficul de repartizare nominal? al practicantilor la locurile de instruire practic?  ?i graficul de rota?ie  al acestora pe locuri de munc?,
 • asigur? spa?iile  pentru preg?tirea practic? ?i personal specializat pentru supravegherea ?i îndrumarea participan?ilor la programul de formare;
 • faciliteaza integrarea la locul de practica/ munca a practicantilor; 
 • ofera asistenta, sprijin si instruire practicantilor in completarea programului de formare teoretica;
 • monitorizeaza si evalueaza procesul de invatare al practicantilor; 
 • asigura comunicarea cu Centrul pentru Incluziune Sociala si Formare in Turism;
 • analizeaz? ?i definitiveaz? cu furnizorul de formare profesional? si Centrul de Incluziune Sociala si Formare in Turism lista lucr?rilor care fac obiectul preg?tirii practice a cursan?ilor ?i asigur? condi?iile tehnico-materiale pentru realizarea acestora
 • propune planuri de formare continua si specializare pentru anagajatii companiei; 

De ce sa alegi P.R.A.C.T.I.C.?


In cadrul proiectului P.R.A.C.T.I.C., Centrul pentru Inovare si Dezvoltare in Turism (SC CRISTFLOR CONSTRUCT SRL) in parteneriat cu EDURANCE Olanda au dezvoltat o metodologie specifica pentru avizarea companiilor in turism (hoteluri, pensiuni, moteluri, restaurante) ca si Centre pentru practica.
 

 • P.R.A.C.T.I.C. te inscrie in prima retea de dezvoltare si inovare in industria hoteliera si turism; astfel, vei avea posibilitatea de a realiza coalitii de interes pentru reprezentarea intereselor companiei tale la nivel local, regional, national si international. Aceasta va cuprinde pana la 150 de companii din industria hoteliera si turism din 6 judete de implementare a proiectului.
 • Ca membru al Retelei Interregionale a Centrelor Avizate pentru Practica la Locul de Munca in Turism, vei avea oportunitatea sa gazduiesti in practica persoane aflate in proces de calificare pentru industria hoteliera si turism.
 • P.R.A.C.T.I.C. iti perfectioneaza minim 1 angajat care va fi certificat pentru a putea avea functia de instructor de practica. Acesta va face parte dintr-o retea inter-regionala a instructorilor certificati in pregatire practica, obtinand o diploma recunoscuta de Ministerul Educatiei si Cercetarii si Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice.
 • P.R.A.C.T.I.C. te invita alaturi de  reprezentati ai celor mai bune institutii din domeniul turistic din 6 judete din tara la Conferinte regionale si internationale unde vei avea posibilitatea sa intalnesti organizatii similare din Europa, sa –ti exprimi interesele si temerile fata de institutiile cu impact asupra industriei hoteliere si turism din Romania si de la Comisia Europeana.
 • P.R.A.C.T.I.C va remunera instructorii de practica pe toata durata derularii programului de practica.
 • P.R.A.C.T.I.C iti faciliteaza contactul permanent cu idei noi si persoane care pot sa aduca un plus de actualitate in cadrul firmei. 
 • P.R.A.C.T.I.C. va infiinta primele Centre de Incluziune Sociala si Formare Profesionala in Turism dotate si utilate la standarde europene, in judetele Gorj, Prahova, Bucuresti – Ilfov. Companiile in turism vor putea incheia contracte de colaborare cu aceste Centre prin care vor avea acces la servicii de specialitate la preturi competitive.

Cum devin o companie certificata ca Centru pentru practica ?

Avizarea companiei dumneavoastra ca si Centru pentru practica se face in baza metodologiei realizate in cadrul proiectului P.R.A.C.T.I.C.
Pentru aceasta trebuie sa indepliniti cateva conditii formale/criterii de calitate asa cum au fost ele formulate in cadrul proiectului P.R.A.C.T.I.C.:

 • Disponibilitatea firmei de a primi cursanti în practic?. Compania dumneavoastra î?i manifest? expres aceast? disponibilitate, prin semnarea documentului Angajament al unit??ii de practic? de implicare în proiectul P.R.A.C.T.I.C.
 • Acomodarea programului de practica al cursantilor in cadrul programului general al companiei.
 • Asumarea metodologiei de practica a cursantilor si garantarea aplicarii/implementarii acesteia de catre persoana selectata pentru pozitia instructor de practica. 
 • Participarea companiei la Reteaua nationala a centrelor de practica in turism pentru inca 2 ani de zile de la terminarea programului de practica prezent. Participarea presupune asumarea disponibilitatii de a primi in practica cursani la solicitarile Centrelor P.R.A.C.T.I.C. si de comunc acord in baza unor parteneriate actualizate.
 • Respectarea principiilor egalitatii de sanse, dezvoltarii durabile si imbatranirii active.
 • Accepta folosirea datelor generale despre companiei pentru promovarea acesteia in portalul www.formare-turism.ro. 
 • Reprezentarea companiei prin instructorul de practica si/sau manager la urmatoarele activitati proiectate pentru cresterea performantei organizationale si a calitatii programelor de practica:

1. Seminar de informare cu privire la programul de practica- intalnirea va avea loc in localitatea capitala de judet; durata de lucru 2 ore. Se recomanda prezenta instructorului de practica. 
2. Program de formare/specializare pentru instructori de practica – intalnirile sunt rezidentiale (5 intalniri X 2 zile/intalnire) si se deruleaza in perioada 1 ianuarie-15 februarie 2015. Toate costurile sunt acoperite de organizatori.
3. Conferinta internationala pentru inovare si dezvoltare in turism- va avea loc la Bucuresti- durata 2 zile. Se recomanda prezenta instructorului de practica si a managerului companiei. 
4. Conferinta regionala Calitate in turism- va avea loc in localitatea Craiova si va dura 1 zi. 
5. Bursa locurilor de munca- va avea loc la Tirgu Jiu, Turnu Severin si Ramnicu –Valcea pe durata unei singure zile. 
6. Conferinta anuala a Instructorilor de practica in turism- va avea loc in judetul Gorj si va dura 2 zile.
Daca respectati toate conditiile formale de mai sus, atunci va rugam sa parcurgeti urmatorii pasi:

Pas 1: daca aveti nelamuriri si nu intelegeti in totatlitate despre ce este vorba si cum functioneaza relatia, contactati Centrul de Incluziune Sociala si Formare Profesionala in Turism din regiunea ta. Nu puteti ajunge la noi? Nici o problema, transmiteti-ne o solicitare in scris, prin email sau fax, si venim noi la compania dumneavoastra pentru o prezentare. 

Pas 2
: daca ati inteles despre ce este vorba, completati:

- Anexa 1: Formularul de expresie a interesului pentru companii pe care il puteti descarca aici.
- Anexa 2: Formularul de expresie a interesului pentru instructorii de practica – acesta este necesar a fi completata de catre persoana delegate de catre compania dumneavoastra pentru a fi format si certificate ca si instructor de practica. Anexa 2 poate fi descarcata la sectiunea Instructori de practica sau de aici.
- Anexa nr 5. Decizia conduc?torului unit??ii pentru desemnarea instructorilor pentru practica. Anexa 5 poate fi descarcata la sectiunea Instructori de practica sau de aici.
Toate cele trei formulare pot fi transmise pana la sfarsitul perioadei de inscriere pentru toate companiile din judetul dumneavoastra- verificati calendarul inscrierilor aici

Pas 3: In urma evaluarii tuturor expresiilor de interes primite, veti fi contactat de catre expertii Centrului de Incluziune Sociala si Formare Profesionala in Turism pentru o intalnire la sediul companiei dumneavoastra.

Pas 4: Semnarea unui acord de parteneriat; in urma vizitei la compania dumneavoastra va fi semnat un acord de parteneriat care va cuprinde detalii cu privire la tipul activitatilor, perioada de derulare a acordului, modalitatile de derulare a relatiei parteneriale.  

Cine implementeaza proiectul in Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia?

SC CRISTFLOR CONSTRUCT SRL este o societate privata ce activeaza in domeniul asistentei tehnice in dezvoltare de proiecte cu finantare nerambursabila si in furnizarea de servicii in industria hoteliera si turism.
SC CRISTFLOR CONSTRUCT SRL a fost infiintata in anul 2006 cu un portofoliu de investitii in infrastructura pentru turism rural cu finantare SAPARD si FEADR.

In anul 2012, in urma vizitei de fezabilitate a partenerilor din Olanda in localitatea Musetesti, SC CRISTFLOR CONSTRUCT SRL in parteneriat cu SC MARBICONSULT SRL si ENDURANCE Olanda au stabilit cadrul actional pentru demararea proiectului P.R.A.C.T.I.C.
Proiectul P.R.A.C.T.I.C. este rezultatul unei analize integrate asupra pietei muncii si a serviciilor din industria hoteliera si se inscrie in strategia de dezvoltare si inovare in industria hoteliera si turism a Consortiului European pentru Dezvoltare al carui promotor este SC CRISTFLOR CONSTRUCT SRL.

Cu cine iau legatura pentru relatii suplimentare?

Centrul pentru Inovare si Dezvoltare in Turism
Strada Lt. Dumitru Petrescu, nr. 27, et. 1,Tirgu Jiu, Gorj, România, CP: 210183
T: 0353 805 988, E: office@formare-turism.ro, W: http/:formare-turism.ro 

Descarcare Formulare :

Anexa 1: Formularul de expresie a interesului pentru companii  
Anexa 2: Formularul de expresie a interesului pentru instructorii de practica  
Anexa nr 5. Decizia conduc?torului unit??ii pentru desemnarea instructorilor pentru practica