Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Ce servicii ofera Centrul pentru Incluziune Sociala si Formare Profesionala in Turism?

În contextul în care scopul proiectului vizeaz? crearea de oportunit??i de angajare pentru persoanele din grupuri vulnerabile, Centrele de Incluziune Social?, prin dot?rile materiale de care dispun, dar ?i prin serviciile pe care le furnizeaz?, reprezint? o condi?ie necesar? pentru atingerea scopului stabilit.

Studii de specialitate relev? faptul c? integrarea persoanelor vulnerabile pe pia?a muncii solicit? atât consiliere ?i orientare profesional?, cât ?i calific?ri pentru ocupa?iile cu poten?ial de dezvoltare, acestea fiind corespunz?toare grupei ocupa?ionale lucr?tori, operatori în domeniul serviciilor.

Centrele de Incluziune Social? dezvolta oportunit??i de integrare în munc?, prin serviciile pe care le furnizeaz?:

- informare, consiliere, orientare profesional?,
- îndrumare pentru c?utarea unui loc de munc? potrivit,

- motivare în vederea constituirii unei autopercep?ii de persoane capabile s? tr?iasc? independent ?i implicat,

- formare profesional? teoretic? ?i practic?în vederea calific?rii pentru una din urmatoarele meserii din domeniul turismului: Buc?tar, Osp?tar(chelner) vânz?tor în unit??i de alimenta?ie public?, Lucr?tor în alimenta?ie, Lucrator hotelier, Camerist? hotel