Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Echipa centru

Echipa care furnizeaz? serviciile Centrului este constituit? din personal specializat, cu experien?? în domeniu, astfel: 

- Vaduva Dan - coordonator Centru pentru Incluziune Social? ?i Formare Profesional? în Turism

- Gheorghe P?s?toiu - Coordonator Program de Formare Profesional? în Turism

- Antonio Tomoniu - Administrare grup ?int?, prelucrare date ?i sisteme inovative IT)

Roxana Vlad - expert consiliere ?i orientare profesional?, Centru pentru Incluziune Social? ?i Formare Profesional? în Turism