Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Echipa centru

- B?ncil? C?t?lin-Adrian - Coordonator Centru de Incluziune Sociala ?i Formare Profesional? în Turism

- Cristinoiu Vasile -  operator de teren, vcristinoiu@yahoo.com

» more

Centrul de Incluziune Social? ?i Formare Profesional?

CENTRUL DE INCLUZIUNE SOCIALĂ ȘI FORMARE PROFESIONALĂ înfiin?at în localitatea Ploie?ti, jude?ul Prahova, dezvoltat ?i sus?inut în cadrul proiectului P.R.A.C.T.I.C. cofinan?at din Fondul Social European prin Programul Opera?ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane urm?re?te:

  Dezvoltarea competen?elor persoanelor din  grupul ?int? care s? le permit? s?-?i asume roluri sociale ?i economice,   Dobândirea de competen?e profesionale ?i formare profesional? în vederea ocup?rii unui loc de munc?   Derularea de cursuri de formare profesional?

Centrul de Incluziune Social??i Formare Profesional? contribuie, de asemenea, la dezvoltarea ?i implementarea de servicii speciale de consiliere ?i orientare psiho-social?, consiliere în carier?, informare?i orientare profesional? asigurând:

  Identificarea de metode eficiente pentru dezvoltarea stimei de sine a grupurilor vulnerabile pentru a participa la programele de integrare  activ? pe pia?a muncii,   Derularea de m?suri active care s? le permit? persoanelor din grupurile ?int? s? î?i dezvolte încrederea în propria putere de a dep??i obstacolele fizice ?i psihologice.   Activit??i de motivare pentru grupurile vulnerabile pentru a se integra/reintegra pe pia?a muncii   Organizarea de sesiuni de dezvoltare personal   Organizarea de activitati pentru orientare în carier?   Organizarea de activit??i privind deprinderea tehnicilor de ocupare (completare CV, scrisoare de inten?ie, modul de prezentare la un interviu etc.)   Monitorizarea ?i evaluarea participan?ilor, pe parcursul procesului   Organizarea de activit??i de informare privind posibilit?tile de ocupare

» more