Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Lucrator hotelier

receptionerLUCRATOR HOTELIER

PREZENTARE  CURS

 Practicantul unei astfel de ocupa?ii efectueaz? ?i între?ine zilnic cur??enia în camere, holuri, camere de recep?ie, s?li de conferin?e etc. în vederea respect?rii standardelor de igien? ?i s?n?tate.Dup? dobândirea calific?rii absolventul poate desf??ura activit??i în unit??i de alimenta?ie public?, unit??i hoteliere, pe vase comerciale sau de croazier?.

OBIECTIVELE EXPRIMATE ÎN COMPETENŢE PROFESIONALE

1.Comunicare si numeratie
2.Utilizarea calculatorului si prelucrarea informatiei
3.Comunicare in limba straina
4.Asigurarea calitatii
5.Dezvoltare personala
6.Igiena si securitatea muncii
7.Lucrul in echipa
8.Organizarea activitatii unitatilor de alimentatie si turism
9.Promovarea produselor si servicilor
10.Evidenta operativa
11.Comunicarea profesionala in industria hoteliera
12.Intretinerea si curatenia spatiilor de cazare
13.Pastrarea integritatii bunurilor turistilor din hotel
14.Administrarea inventarului compartimentului de etaj
15.Prestarea serviciilor suplimentare

DURATA:720 0RE (240 ore teorie si 480 ore practica ) / Nivelul 2

 STIMULENT: 150 de lei /luna, pe perioada cursului

TIPUL DE CERTIFICAT OBŢINUT :  Certificat de calificare

 

PREGĂTIRE GENERALĂ MINIMĂ PENTRU ÎNSCRIEREA LA PROGRAMUL DE FORMARE:   invatamantul obligatoriu(10 clase).