Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Lucrator in alimentatie

alimentatieLUCRATOR IN ALIMENTATIE
 PREZENTARE CURS

Lucratorul in alimentatie implementeaza si mentine standardele de pastrare si depozitare a produselor alimentare, a semipreparatelor si preparatelor respectand normele igienico-sanitare in vigoare. Participa la determinarea necesarulului de materii prime si la realizarea comenzilor de aprovizionare. Asigura ordinea si curatenia in bucatarie, intretine ustensilele si si echipamentele din dotare.

OBIECTIVELE EXPRIMATE ÎN COMPETENŢE PROFESIONALE:

 

 1.  Comunicare ?i numera?ie                                                                                                      
 2.  Utilizarea calculatorului ?i prelucrarea informa?iei                                                               
 3.  Comunicare în limba str?in?                                                                                                 
 4.  Asigurarea calit??ii
 5.  Dezvoltare personal?                                                                                                            
 6.  Igiena ?i securitatea muncii                                                                                                  
 7.  Lucrul în echip?                                                                                                                          
 8. Organizarea unit??ilor de alimenta?ie ?i de hotel?rie                                                           
 9. Promovarea produselor ?i serviciilor                                                                                    
 10. Eviden?a operativ?                                                                                                                     
 11. Comunicarea profesional? în industria hotelier?                                                                  
 12. Între?inerea ?i cur??enia spa?iilor de cazare                                                                          
 13. P?strarea integrit??ii bunurilor turi?tilor din hotel                                                                
 14. Administrarea inventarului compartimentului de etaj                                                         
 15. Prestarea serviciilor suplimentare                                                                                         

 DURATA: 360 ore (120 ore teorie si 240 ore practica ) / Nivelul 1

 TIPUL DE CERTIFICAT OBŢINUT :  Certificat de calificare

 PREGĂTIRE GENERALĂ MINIMĂ PENTRU ÎNSCRIEREA LA PROGRAMUL DE FORMARE:   invatamantul obligatoriu(10 clase)