Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Ospatar

ospatariPREZENTARE CURS

Chelnerul (osp?tarul) asigur? servirea consumatorilor cu produsele alimentare solicitate, într-un local de alimenta?ie public?.

  Serveste, la cererea consumatorilor, preparate culinare, b?uturi ?i alte produse comestibile. Obiectivul minimal pe care-l urm?re?te este satisfacerea momentan? a consumatorului, iar obiectivul maximal este s?-l conving? pe acesta c?, de fiecare dat? când va reveni, va avea acelea?i satisfac?ii. Efectul astfel ob?inut se va materializa în planul ridicat al încas?rilor, în afluxul consumatorilor.

  Serviciul propriu-zis const? în primirea clien?ilor ?i stabilirea rela?iei cu ace?tia (salutul, pronun?area numelui clientului, dac? este cunoscut, informarea lor sugestiv?, verbal? ?i prin list?).

  În activitatea sa, chelnerul folose?te diverse materiale auxiliare: ?ervet, blocnotes, creion, chibrit, carnet de pl??i, moned? divizionar?, liste de preparate ?i b?uturi, borderou de pl??i ?i bonuri de marcaj. Pentru serviciul propriu-zis sunt necesare: tacâmuri, vesel?, pahare, sticle, sifoane, platouri, cle?ti, m?su?e pentru transportul preparatelor, masa de serviciu, mese pentru consumatori, scaune flori, ?erve?ele etc. 

OBIECTIVELE EXPRIMATE ÎN COMPETENŢE PROFESIONALE

 1. Asigurarea calitatii
  2.   Dezvoltarea personala
  3.   Igiena si securitatea muncii
  4.   Lucrul in echipa
  5.   Organizarea unitatilor de alimentatie si de hotelarie
  6.   Promovarea produselor si serviciilor
  7.   Evidenta operativa
  8.   Servirea preparatelor
  9.   Servirea bauturilor
  10.  Alcatuirea meniurilor si servirea preparatelor si bauturilor
  11.  Decorarea salii de servire

 DURATA:720 0RE (240 ore teorie si 480 ore practica ) / Nivelul 2

 STIMULENT: 150 de lei /luna, pe perioada cursului

TIPUL DE CERTIFICAT OBŢINUT :  Certificat de calificare

 

PREGĂTIRE GENERALĂ MINIMĂ PENTRU ÎNSCRIEREA LA PROGRAMUL DE FORMARE:   invatamantul obligatoriu(10 clase).