Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Despre proiect

Obiectivele proiectului se aliniaza Politicilor si strategiilor comunitare: Orientarilor Strategice Comunitare privind Coeziunea 2007-2013: -„Atragerea si mentinerea a cat mai multor persoane pe piata muncii si modernizarea sistemelor de protectie sociala” prin serviciile integrate de ocupare oferite si -„Cresterea investitiei in capitalul uman prin educatie si formare” prin formarea profesionala oferita persoanelor din grupul tinta, politicilor si strategiilor nationale, cresterea adaptabilitatii fortei de munca, si obiectivelor Strategiei de Dezvoltare a Resurselor Umane, promovata in Cadrul Strategic National de Referinta 2007-2013 la Prioritatea Tematica „Dezvoltarea si utilizarea mai eficienta a capitalului uman din Romania”, Planului National de Dezvoltare 2007-2013, Promovarea ocuparii depline aducindu-si aportul direct la atingerea obiectivelor: - Cresterea adaptabilitatii fortei de munca si a întreprinderilor si -Identificarea si valorificarea tuturor oportunitatilor de integrare pe piata muncii, obiectivului general al POSDRU – dezvoltarea capitalului uman si cresterea competitivitatii, prin corelarea educatiei si invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii si asigurarea de oportunitati sporite pentru participarea viitoare pe o piata a muncii moderna, flexibila si inclusiva a 1650000 de persoane –obiectivului specific al POSDRU - Dezvoltarea unei piete a muncii moderne, flexibile si inclusive si Promovarea insertiei/reinsertiei pe piata muncii a persoanelor inactive, inclusiv din zonele rurale, obiectivelor generale al AP 6: „Promovarea incluziunii sociale” – Îmbun?t??irea accesului ?i a particip?rii grupurilor vulnerabile pe pia?a muncii; atragerea si mentinerea a cât mai multor persoane pe piata muncii, în vederea obtinerii unei rate cât mai mare de ocupare, cu accent special pe grupurile dezavantajate pe piata muncii si prioritatilor PRAO – S.V. Oltenia si PRAO- Sud Muntenia.

Proiectul se deasf??oar? pe durata a 18 luni, în perioada 30.05.2014 – 30.11.2015, în regiunile de dezvotare Sud-Vest Oltenia, Sud-Muntenia, Bucure?ti Ilfov, în jude?ele Gorj, Vâlcea, Mehedin?i, Arge?, Prahova, municipiul Bucure?ti.