Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

ÎNSCRIE-TE LA CURSURI

În cadrul proiectului P.R.A.C.T.I.C. sunt furnizate cursuri de calificare profesional? în domeniul turismului, în jude?ele Gorj, Vâlcea, Mehedin?i, Arge?, Prahova, Bucure?ti, urm?toarelor categorii de persoane:

1. persoane cu dizabilit??i- minim 600 de persoane

2. persoane de etnie rom?- minim 120 de persoane

3. tineri peste 18 ani care p?r?sesc sistemul institu?ionalizat de protec?ie a copilului - minim 40 de persoane

Condi?ii de înscriere:

1. S? apar?ii unuia dintre grupurilor vulnerabile vizate in cadrul proiectului: persoane cu dizabilit??i, persoane de etnie rom?, tineri peste 18 ani care p?r?sesc sistemul institu?ionalizat de protec?ie a copilului;

2. sa fii persoana majora (peste 18 ani);

3. sa ai absolvit invatamantul minim obligatoriu;

4. sa te afli in evidentele  unei institutii/unui centru de asistenta sociala si protectie sociala ()

5. sa fii o persoana cu handicap usor (in cazul persoanelor cu dizabilitati);

6. sa fii o persoana capabila de a presta munca fizica, conform tipului de calificari abordate prin proiect;

7. sa detii act de identitate;

8. sa te afli in evidenta unei organizatii/institutii care iti atesta etnia (in cazul persoanelor de etnie rroma);

9. sa fii in evidenta unei institutii de protectie a copilului pe care ai parasit-o (in cazul tinerilor peste 18 ani care au parasit sistemul institutionalizat de protectie a copilului);

Acte necesare inscrierii persoanelor vulnerabile cuprinse in grupul tinta:

 

1. formular de inregistrare;

2. Declaratie de consimtamant cu privire la prelucrarea datelor;

3. Declaratie de apartenenta la grup tinta;

4. Declaratie pentru evitarea dublei finantarii;

5. Copie C.I. cu domiciliul sau resedinta in mediul rural;

6. Copie certificat de nastere/certificat de casatorie (in cazul schimbarii numelui);

7. Copie diploma ultima forma de invatamant absolvita;

8. Certificat/ adeverinta de handicap – in cazul persoanelor cu dizabilitati.

Criterii de selec?ie:

-           incadrarea in grupul tint?;

-           dosar complet;

-           motiva?ia, seriozitatii si disponibilitatii de a participa la intregul program de formare

-           primul venit;

-           locuri disponibile;

-           distribuire grup ?int?.

Pentru depunerea dosarelor de candidatura, v? rug?m contacta?i societatea din jude?ul dumneavoastr?, la urm?toarele date de contact:

1. Gorj - S.C. CRISTFLOR CONSTRUCT S.R.L.

         Telefon/Fax: 0353 805 988
         E-mail: office@formare-turism.ro

2. Vâlcea - S.C.MARBICONSULT S.R.L.

          Tel: 0765 237 786

          Fax: 0353 805 988

          E-mail: office@natureinn.ro

3. Mehedin?i - INSTITUTUL PENTRU POLITICI DE DEZVOLTARE

          Tel: 0744 399 412 / 0740 051 232

          http://ipd.ro
          florin.pasatoiu@ipd.ro / alin.banu@ipd.ro

4. Arge? - S.C. DAG IMPEX S.R.L. Centrul de Preg?tire Profesional?  Alexander’s

Adresa: SOS.MORARILOR NR. 2B, SECTOR 2, BUCURESTI          

Portal web: www. alexandrers.ro / www.cursuridecalificare.com

Tel/fax: 0212550151 / 0722359465 / 0722528124 / 0768109560 / 0768109561 / 0741039165

5. Prahova - ASOCIAȚIA ÎMPREUNĂ PENTRU TINE Filiala Prahova


ADRESA CENTRU : Mun. Ploie?ti, str. Rudului, nr.40 , judetul Prahova
Coordonator Centru de Incluziune Sociala : B?ncil? C?t?lin-Adrian
E-mail: office.practicph@gmail.com

 

6. Bucure?ti - ASOCIAȚIA SMART YOUTH

Adresa: str. Calea Mosilor, nr. 288, Bucuresti, Romania,

Portal web:  www.smartyouth.ro

Tel/fax:  021 2114682

 
 
Pentru orice întreb?ri legate de cursurile de calificare furnizate în cadrul proiectului, v? rug?m contacta?i-ne la adresa de e-mail office@formare-turism.ro sau la telefonul 0353 805 988.