Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Recrutam formatori

recrutam formatori

ANUNT SELECTIE Expert termen scurt Servicii FORMARE PROFESIONALA ADULTI

 

Centrul pentru Inovare si Dezvoltare- SC CRISTFLOR CONSTRUCT SRL implementareaza  proiectului  P.R.A.C.T.I.C.- P(rogram) de R(eintegrare) A(ctiva) si C(apacitare) in T(urism), I(nformare) si C(onsiliere).ID:143212 in parteneriat cu  Endurance (Olanda), Centrul pentru Asistenta Tehnica in Dezvoltare- SC Marbiconsult SRL,    Institutul pentru Politici de Dezvoltare,  SC. Dag Impex SRL, Asociatia Smart Youth.

Proiectul isi propune facilitarea accesului la pia?a muncii pentru un num?r de 760 persoane cu risc de excluziune sociala în scopul evit?rii excluziunii sociale, marginaliz?rii, discrimin?rii ?i riscului de s?r?cie din regiunile de dezvoltare Sud Vest Oltenia,  Sud Muntenia si Bucure?ti Ilfov. Dezvoltarea serviciilor specializate pentru stimularea ocup?riifor?ei de munca, adresate persoanelor cu risc de excluziune sociala se va realiza prin înfiin?area a 3 Centre de Incluziune Sociala si  Formare Profesionala in Turism. 
In vederea completarii echipei de implementare a proiectului va anuntam  ca in perioada 28.11.2014-05.12.2014 SC CRISTFLOR CONSTRUCT SRL  lanseaza un proces de selectie pentru 22 formatori pentru judetul  Gorj dupa  cum urmeaza in tabelul de mai jos:

 

 

 

 

DISCIPLINA

 

NIVEL CURS

 

NR. DE POZITII SCOASE LA CONCURS

 

NR DE ORE ALOCATE PENTRU FIECARE POZITIE ( TEORIE SI PRACTICA)

 

INSTUCTORI PRACTICA

 

 

60 ORE(20 ORE pregatire teoretica si 40 ore pregatire practica )

 

2

(1 TEORIE si 1 PRACTICA)

 

 

10 ORE TEORIE

 

20 ORE PRACTICA

 

OSPATAR

II

720 ore(240 ore pregatire teoretica si 480 ore pregatire practica )

4

(2 TEORIE si 2 PRACTICA )

120 ORE TEORIE

240 PRACTICA

 

BUCATAR

II

720 0RE(240 ore pregatire teoretica si 480 ore pregatire practica)

4

(2 TEORIE si 2 PRACTICA )

120 ORE TEORIE

240 PRACTICA

 

CAMERISTA

I

360 0RE(120 ore pregatire teoretica si 240 ore pregatire practica)

4

(2 TEORIE si 2 PRACTICA )

60 ORE TEORIE

120 ORE PRACTICA

 

LUCRATOR HOTELIER

II

720 0RE(240 ore pregatire teoretica si 480 ore pregatire practica)

4

(2 TEORIE si 2 PRACTICA )

120 ORE TEORIE

240 PRACTICA

 

LUCRATOR IN ALIMENTATIE

I

360 ORE(120 ore pregatire teoretica si 240 ore practica)

4

(2 TEORIE si 2 PRACTICA )

60 ORE TEORIE

120 ORE PRACTICA


 
 
 
Atributii:

Formatorii selectati vor realiza urmatoarele activitati legate de programul de formare/perfectionare profesionala:

 •  Elaborarea instrumentelor ce vor fi folosite in cadrul formarii(prezentari,exercitii, studii de caz)
 •  Elaborarea agendei de curs si a planului de formare
 •  Elaborarea testelor intermediare si finale de evaluare a participantilor
 •  Furnizarea sesiunilor de formare si colectarea feed-back-ului din partea participantilor

 

Cerinte:

 • Studii superioare  absolvite cu diploma de licenta
 • Certificat Formator/Formare Formatori acreditate ANC
 • Certificat de calificare pentru  programele de formare professionala prevazute in tabelul de mai sus sau experienta de munca intr-una din calificarile de mai sus.
 • Experienta generala- minim 3 ani
 • Experienta profesionala ca formator in domeniu-  minim 1 an
 • Experienta in proiectarea si realizarea materialelor de prezentare
 • Disponibilitatea de a se deplasa in locatiile selectate pentru instruire
 • Capacitatea de a utiliza metode interactive si de a le adapta la caracteristicile grupului tinta
 • Capacitate de relationare si comunicare interpersonal
 • Domiciliul in judetul Gorj

 

Beneficii:

 • Transport la locatiile de formare ,altele decat acelea din orasul/ munincipiul  de judet
 • Salariu competitiv ,corespunzator clasei de salarizare din metodologia POSDRU
 • Posibilitatea activarii in prima  Retea  Regionala a Formatorilor in Industria Turismului

 

Persoanele interesate sunt rugate sa transmita urmatoarele documente:

 • Curriculum Vitae in format Europass in limba romana
 • Scrisoare de intentie
 • Certificate
 • Atestate
 • Diplome
 • Alte acte relevante care atesta expertiza : adeverin?a, copii contracte de munca, contracte colaborare, etc.

 

Dosarul de candidatura se va depune in format electronic ( documentele solicitate se vor transmite scanat) la adresa de e-mail gridan.ilona@formare-turism.ro pana la data de 05 decembrie 2014.
Concursul cuprinde o etapa de analiza a dosarelor urmata de interviu .

Procesul de recrutare si selectie formatori se bazeaza pe sanse egale, confidentialitate si obiectivitate.

Pentru relatii suplimentare va rugam sa contactati telefonic la nr de telefon 0767934114 .