Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Academie European? pentru cariere īn turism

21 Oct 2015
http://www.agerpres.ro/

Eurodeputata PSD a propus înfiin?area unei Academii Europene pentru cariere în domeniul turismului, pentru a cre?te interesul tinerilor fa?? de urmarea unor profesii în acest sector.

 „Turismul produce în Europa aproximativ 2 milioane de afaceri mici ?i mijlocii, care, la rândul lor ofer? europenilor 10 milioane de locuri de munc?. O institu?ie de înv???mânt cu reprezentan?e la nivelul tuturor statelor membre cu poten?ial turistic poate scoate tinerii europeni din inactivitate sau ?omaj, oferindu-le un viitor într-un sector economic performant ?i de viitor”, a punctat Claudia Å¢apardel, eurodeputat? PSD.
Pre?edinta Intergrupului pentru Dezvoltarea Turismului European ?i Patrimoniu Cultural.

 Claudia Å¢apardel a participat, al?turi de reprezentan?i ai Comisiei Europene la Conferin?a final? a studiului comandat de societatea civil? ?i patronatele din turism „The EU’s Tourism Education & Training Offer – a mapping exercise and performance check".
Claudia Å¢apardel a prezentat faptul c? Strategia României pentru Turism ar trebui s? con?in? o component? clar? de profesionalizare ?i formare a tinerilor pentru acest sector economic.
„Una dintre solu?iile pentru tinerii din Europa ?i din România poate s? fie turismul. Vorbim despre un sector economic care produce locuri de munc? ?i cre?tere economic?. Singurul obstacol în calea integr?rii unui num?r important de tineri în acest sector este lipsa unor programe de carier? în turism”, a specificat copre?edinta Intergrupului pentru Dezvoltarea Turismului European. 
„S? nu uit?m c? în România turismul poate s? fie o meserie care ?ine ocupa?i tinerii pe tot parcursul anului. Aceia?i speciali?ti pot s? lucreze în turism, atât vara cât ?i iarna, la munte, pe litoral sau chiar în Delta  Dun?rii”, a subliniat Claudia Å¢apardel.
„Educa?ia în turism nu mai este o prioritate pentru universit??i. Eu cred c? odat? cu dezvoltarea turismului din România, ofertele educa?ionale din acest sector pot cre?te considerabil. Gândi?i-v? c? un tân?r din România poate s? lucreze, dac? încuraj?m mobilitatea for?ei de munc?, pe tot parcursul anului în turism.

 Poten?ialul exist?, trebuie doar s? profit?m de el, inclusiv în interesul tinerilor care au dificult??i în a-?i contura o carier? ?i un viitor sigur”, a ad?ugat Claudia Å¢apardel.

 
Pentru mai multe informa?ii accesa?i http://www.agerpres.ro/